Zwroty

Jeżeli dokonujesz zakupów jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Ten czas nie zawsze wystarczy, dlatego w sklepie Milyo wydłużamy czas na zwrot towaru do 30 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia dostawy towaru pod wskazany w zamówieniu adres. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Jak zwrócić towar?

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji. Informację o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia możesz przesłać:

  • Na adres: Inventini Sp. z o. o., Towarowa 14, 44-338, Jastrzębie-Zdrój
  • Pocztą elektroniczną na adres: biuro@milyo.pl

Możesz skorzystać z wzoru: Formularz odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dla Ciebie dodatkowych kosztów.

Prosimy, odeślij lub przekaż nam zwracaną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś/aś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Poniesiesz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:

a) jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b) jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy  nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. rzeczy oznaczone imieniem, ksywką, imieniem i nazwiskiem, datą lub innym indywidualnym napisem czy grafiką).

Formularz zwrotu